Privacyverklaring

Privacyverklaring

Merel Eveleens Coaching & Begeleiding, gevestigd aan Winterdijk 30B, 5141 KE Waalwijk  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Tijdelijk bericht

Winterdijk 30B, 5141 KE Waalwijk

+31630083044

Merel Eveleens is de Functionaris Gegevensbescherming van Merel Eveleens Coaching & Begeleiding. Zij is te bereiken via info@merel-eveleens.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Merel Eveleens Coaching & Begeleiding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bijzondere/ gevoelige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in coachgesprekken,  in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw surfgedrag over onze website

– Internetbrowser en apparaat type

 

Merel Eveleens Coaching & Begeleiding heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@merel-eveleens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Merel Eveleens Coaching & Begeleiding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Om je inhoudelijk de juiste dienstverlening (coaching) te kunnen bieden

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten aan je te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Merel Eveleens Coaching & Begeleiding neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Merel Eveleens Coaching & Begeleiding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Personalia: maximaal 7 jaar (klanten: wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie.)

–  Adres: maximaal 7 jaar (klanten: wettelijke verplichte bewaartermijn voor de administratie).

– Email adres op mailinglijst: tot je jezelf hebt uitgeschreven. In iedere mail die je van Merel Eveleens Coaching & Begeleiding ontvangt bevindt zich een link waarmee je jezelf altijd kunt afmelden voor de maillijst.

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

Merel Eveleens Coaching & Begeleiding deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Denk hierbij aan een bedrijf als Mailchimp, waar onze mailinglist staat opgeslagen en van waaruit je onze mailings ontvangt.  Merel Eveleens Coaching & Begeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij verstrekken jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming aan derden, anders dan hierboven genoemd. Tenzij we hiertoe verplicht worden gesteld door de wet of een rechterlijke uitspraak.

Dat geldt in het bijzonder voor inhoudelijke gegevens. Ook als je werkgever de coaching betaalt, verstrekt Merel Eveleens Coaching & Begeleiding geen inhoudelijke informatie aan deze partij, tenzij op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van jou zelf.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Merel Eveleens Coaching & Begeleiding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Merel Eveleens Coaching & Begeleiding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden op social media. Voor de privacyregels van Facebook, Google etc verwijzen we naar de betreffende platforms.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Merel Eveleens Coaching & Begeleiding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken, in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@merel-eveleens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen we altijd eerst telefonisch contact opnemen en bij twijfel om legitimatie opvragen.

Merel Eveleens Coaching & Begeleiding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Merel Eveleens Coaching & Begeleiding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@merel-eveleens.nl