Je kernwaarden bepalen (oefening)

Vraag jij je net als velen af, of je huidige baan nog wel bij je past?
Of ga je opnieuw de arbeidsmarkt op en vraag jij je af welke baan nu écht bij je past?

Sta je op een kruispunt in je leven rond bijvoorbeeld een verhuizing, scheiding, ontslag of het overlijden van een dierbare?
Is het tijd om weer eens (of eindelijk) stil te staan bij wat je ten diepste drijft en waar je het allemaal voor doet?

Dan is deze oefening voor jou.
Dit is een prachtig hulpmiddel bij allerlei stappen die je te zetten hebt.
Met deze oefening krijg jij je kernwaarden in beeld.
Jouw lijstje kernwaarden kun je bij de hand houden als je zoekt naar vacatures.
Als je je jezelf een doel stelt, leg dit lijstje ernaast. Zo heb je snel in de gaten of je doel wel echt bij je past. Is dit wel wat je echt wil?

Zo ga je te werk:

1. Hieronder vind je een lijst met kernwaarden. Ik raad je aan deze uit te printen.
De laatste … impliceren dat deze lijst niet compleet is. Mis je iets? Voeg dan vooral je eigen kernwaarden toe voor jezelf.
Lees de lijst eerst eens helemaal door. Zet dan een kruisje bij de kernwaarden die jij belangrijk vindt.

2. Van de kernwaarden waar nu een kruisje bij staat, maak je nu een selectie van 20 die je echt heel belangrijk vindt. Omcirkel deze 20.

3. Kies nu van je selectie de 5 tot 10 kernwaarden die helemaal bij je passen, die passen bij jouw ideaal en die weergeven wat voor jou voorop staat in het leven. Deze arceer je.
Noteer ook wat deze kernwaarden voor jou betekenen.

Aan de slag! Succes!

Aandacht                         Enthousiasme       Moed                              Tederheid
Affectie                            Essentie                    Mondigheid                Tevredenheid
Authenticiteit                Fijnzinnigheid         Muzikaliteit                 Transformatie
Autonomie                      Flexibiliteit               Natuurlijkheid            Troost
Avontuur                          Geduld                       Nederigheid                Trouw
Balans                                Geestkracht           Nuchterheid                Uitdaging
Barmhartigheid             Geleerdheid           Onbaatzuchtig            Uitmuntend
Bekwaamheid                Gelijkheid                Ondernemerschap   Veelzijdig
Belangenbehartigen   Geloof                       Onthechting                Veerkracht
Bereidheid                        Geluk                         Ontmoeten                  Verantwoordelijk
Bescheiden                      Genezing                 Ontvouwen                Verbeeldingskracht
Bescherming                   Genuanceerd        Ontwikkeling              Verbinding
Betrokken                         Gezag                        Onvoorwaardelijk     Verbondenheid
Betrouwbaar                   Gezondheid            Openheid                      Verdraagzaam
Bevrijding                         Gratie                         Optimisme                    Vergeving
Bewustzijn                       Groei                           Ordelijkheid                 Vernieuwing
Bezieling                           Harmonie                 Overgave                       Vertrouwen
Bloei                                    Heelheid                   Overvloed                     Vervulling
Communicatie               Hulpvaardig             Passie                             Vindingrijk
Creativiteit                       Humor                        Pionierschap               Virtuositeit
Daadkracht                      Inleven                       Plezier                             Vitaliteit
Dankbaarheid                 Innerlijke vrede      Potentieel                     Volharding
Degelijkheid                     Innovatie                  Profijt                               Volmaaktheid
Deugdzaam                      Inspiratie                  Rechtvaardigheid      Vrede
Dienstbaar                        Integriteit                 Relatie                             Vreugde
Discipline                           Inzet                            Respect                          Vriendschap
Doelgericht                       Inzicht                        Resultaat                        Vrijgevig
Doelmatig                          Kracht                        Samenwerken             Vrijheid
Duidelijkheid                    Kunstzinnigheid    Samenzijn                      Waardering
Duurzaamheid                 Leiderschap           Schenken                       Waardevrij
Echtheid                             Leraarschap           Schoonheid                  Waardigheid
Eenheid                               Levenslust              Soevereiniteit              Waarheid
Eenvoud                              Liefde                       Souplesse                      Wijsheid
Eerlijkheid                          Mededogen           Speelsheid                     Zorgvuldig
Effectiviteit                       Meesterschap      Spiritualiteit                   Zorgzaam
Efficiency                           Meeveren               Spontaniteit                  Zuiverheid
Energiek                             Mildheid                   Synergie                          ………………

 

Wil je naar aanleiding van deze oefening verder de diepte in? Ik help je graag met het vinden van jouw antwoorden!